Programowanie cz.1


Czym jest programowanie?

Programowanie to proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy jest napisany w języku programowania, z użyciem określonych reguł, może on być modyfikacją istniejącego programu lub czymś zupełnie nowym. Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika, struktury danych, języki programowania i narzędzia programistyczne, kompilatory, czy sposób działania podzespołów komputera. W inżynierii oprogramowania programowanie (implementacja) jest tylko jednym z etapów powstawania programu.

Języki programowania

Języków programowania jest oczywiście bardzo dużo. Oto te najbardziej popularne i najczęściej wykorzystywane przez programistów:

● JavaScript
● Html
● Php
● C++
● C#
● Python
● Ruby
● Perl
● C

Reklamy